Polacy jako jedyni świętują klęski

Jeśli przyjrzeć się historii Polski i rocznicom ważnych, historycznych wydarzeń, które Polacy obchodzą, to łatwo zauważyć, że większość z nich jest niestety klęskami. Wynika to poniekąd z dramatycznej historii Polski, a poniekąd z naszej (zresztą przez historię ukształtowaną) mentalności. Od …

Nierozwiązywalny spór o Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie od wybuchu po dziś dzień budzi w Polakach ogromne emocje i to nie bez przyczyny. Minęło kilka dziesięcioleci, a wciąż jest to jeden zapalnych punktów w dyskusjach o prawdę historyczną, o stosunek Polaków do nowej historii oraz o …